จีนแจกทีวี32 นิ้วให้คนจน 620,000 เครื่อง

ครอบครัวชาวจีนยากจนมากกว่า 620,000 หลังคาเรือนจะได้ดูรายการโทรทัศน์ในที่สุด ด้วยโทรทัศน์บริจาคที่จะจัดส่งให้ก่อนถึงวันฉลองครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนหน่วยงานผู้บริจาคโทรทัศน์ในครั้งนี้ ได้แก่ กระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน สำนักงานคณะกรรมการกลางการชี้นำจริยธรรมและความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม

ผู้มีสิทธิได้รับบริจาคโทรทัศน์ในครั้งนี้ เช่น ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฐานที่มั่นเก่าของกลุ่มปฏิรูปประเทศ และครอบครัวในพื้นที่ยากจนใน 24 มณฑล โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับโทรทัศน์สีแอลซีดี (LCD) แบรนด์จีนขนาด 32 นิ้ว กระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่า แต่ละพื้นที่ควรร่วมกันดำเนินการ เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายจากรายการโทรทัศน์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากครอบครัวที่ได้รับบริจาคโทรทัศน์ทุกครอบครัวไม่ควรต้องเสียค่าบริการเหล่านี้